فصلنامه نامه صدوقشناسنامه فصلنامه نامه صدوق

موضوع: فقه و حقوق 

شماره مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 81976


صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد صدوقی 

مجری انتشار: خانه فرهنگ صدوقی

اعضای هیئت تحریریه: 

دکتر شهاب الدین وحیدی مهرجردی

 

 

خطاطی نشان واره: محمود رهبران
گستره توزیع: سراسری

زبان: فارسی و انگلیسی

 

تلفن برای اشتراک فصلنامه و ارسال مقاله:   035-3395

 فصلنامه نامه صدوق به کوشش موسسه خانه فرهنگ صدوقی و با انگیزه پرداختن به مسائل و چالش های نو پدید در حوزه فقه و حقوق به طبع می رسد. این رساله مکتوب میکوشد در راستای رسیدن به جامعه آرمانی و طرح مسئله، بیان، پژوهش و ایجاد راهکار برای حل آن، مسائل نو پدید این حوزه های زیرساختی را مد - ادامه

  • آدرس: یزد، خیابان امام خمینی، کوچه شهید صدوقی، پلاک 4
  • کدپستی: 8913679335
  • تلفن: 03536266660
  • ایمیل: info[at]sadoughi.ir

شبـکه های اجتماعی: