فرهیخته ارجمند:

خانه فرهنگ صدوقی، از ایده های مخاطبین ارجمند در راستای برگزاری برنامه های خود، استقبال میکند. چنانچه ایده یا نظری برای برگزاری برنامه های فرهنگی، هنری و اجتماعی دارید با تکمیل فرم زیر به این موسسه اطلاع داده تا در اسرع وقت، هماهنگی لازم صورت گیرد.

  فرم ارسال پیام:

 
 

 

 

فصلنامه نامه صدوق به کوشش موسسه خانه فرهنگ صدوقی و با انگیزه پرداختن به مسائل و چالش های نو پدید در حوزه فقه و حقوق به طبع می رسد. این رساله مکتوب میکوشد در راستای رسیدن به جامعه آرمانی و طرح مسئله، بیان، پژوهش و ایجاد راهکار برای حل آن، مسائل نو پدید این حوزه های زیرساختی را مد - ادامه

  • آدرس: یزد، خیابان امام خمینی، کوچه شهید صدوقی، پلاک 4
  • کدپستی: 8913679335
  • تلفن: 03536266660
  • ایمیل: info[at]sadoughi.ir

شبـکه های اجتماعی: